Η Εταιρία Μας

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1979 από τον Νίκο Αραβανή και  εδρεύει  σε ιδιόκτητο εργοστάσιο στα Σπάτα Αττικής. Από τότε έως και σήμερα με υπευθυνότητα αναλαμβάνει το σωστό καθαρισμό όλων των ειδών χαλιών, χειροποίητων και μηχανοποίητων.

Είναι κάθετη ολοκληρωμένη μονάδα καθαρισμού συντηρήσεως , επισκευής , φύλαξης και αναλώσιμων υλικών και την εμπιστεύονται σε πανελλήνια βάση.

Συνεργάζεται με τα περισσότερα και μεγαλύτερα καταστήματα πώλησης χειροποίητου και μηχανοποίητου τάπητα σε Αθήνα και Πειραιά.

Είναι εξειδικευμένη στο στεγνό καθαρισμό χειροποίητων ταπήτων και δέχεται προς επεξεργασία αποκατάσταση και επιεκυή τάπητες από όλη την Ελλάδα. 

 

 

Τηλέφωνο για όλη την Αττική: 210 6025 667